โปรโมชั่น ดีๆ เพื่อสังคม
โปรโมชั่นดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม.......


🗣
เนื่องจาก เฟอร์นิเจอร์ของเราผลิตจากไม้จริง ซึ่งก็เป็นไม้ที่ กรมป่าไม้อนุญาต ให้ใช้ได้อย่างถูกกฏหมาย แต่อย่างไรก็ตาม เราเองก็ตระหนัก ถึงคุณค่าของต้นไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อธุรกิจของเรา อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ พื้นที่สีเขียวในประเทศเราไว้ให้สืบนาน
เราจึงมีโครงการ
"Buy 1 plant 1 คุณซื้อเรา เราปลูกคืนให้ เสมือนคุณไปปลูกเอง"
🌱🌱🌱
โครงการนี้ มีอยู่ว่า ทุกการซื้อเฟอร์นิเจอร์ของเรา 1 ชิ้น เราจะปลูกต้นไม้แทนคุณ 1 ต้น จะเป็นการปลูกในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน วัด หรือ สถานที่ ราชการอนุญาต ให้ปลูกได้
ซึ่งถ้าคุณอนุญาตให้เราติดชื่อของคุณ
ไว้ที่ต้นไม้ได้ เรายินดีทำป้ายชื่อของคุณลูกค้าติดกับต้นไม้นั้นด้วย
👇
โครงการจะเริ่ม ตั้งแต่ 1 มิถุนายน นี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2559
🎗🎗🎗
TA-Furniture
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
สไตล์โมเดิร์น วินเทจ แอนทีค
Tel. 0940140518
@ Line: teetuch.d
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสตล์โมเดิร์น
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสไตล์วินเทจ
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสไตล์แอนทีค
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสไตล์ลอฟท์
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสไตล์อินดัสทรี

รูปภาพของ TA-furniture

ค้นหาโดย google